• Om Du blir misshandlad

   
 • Om Du lämnar hemmet

  Det absolut viktigaste är att se till att Du själv (och eventuella barn) är i säkerhet.
  Lämna inte kvar barnen, såvida du inte måste fly väldigt snabbt.
  Kom ihåg att polisen inte kan besluta om vem som ska ha barnen.
  Oftast har man gemensam vårdnad.

   
 • Vad ska Du ta med dig ?

  - ID-handlingar, kontrakt, hyresavtal etc.
  - Nycklar till hemmet, bilen, bankfack etc.
  - Patientbricka, försäkringskasseuppgifter, körkort, pass, ev. dokument från
    Migrationsverket
  - Bankböcker, kreditkort
  - Mediciner
  - Barnens nappflaskor, blöjor, kläder, favoritleksaker
  - Försök att ha allting packat i förväg

   
 • Vart ska jag ta vägen ?

  - Till en vän, släkting, granne eller till kvinnojouren
  - Kvinnojourens lägenhet är en säker plats, där Du kan vila upp dig och planera för
    framtiden
  - Du kan få stanna kortare eller längre tid, beroende på när Du hittar annat boende
  - Du får möjlighet att träffa andra kvinnor som varit i samma situation som Du själv
  - Även om Du inte planerar att lämna ditt hem, kan Du ringa till kvinnojouren för att
    prata om Din situation.

   
 • Om Du är skadad eller rädd

  Även om Du inte ringer och begär hjälp, försök att ta Dig till sjukhuset.
  Träffa läkaren utan närvaro av Din partner.
  Berätta för läkaren vad som hänt.
  Se till att få Dina skador dokumenterade.
  Det kan Du ha stor nytta av framöver.

   
 • Om Du stannar…

  Om Du lever i ett misshandelsförhållande och ännu inte bestämt Dig för att lämna förhållandet, måste Du se till att Du själv och barnen är i trygghet.
  Oavsett vilka skäl Du har för att stanna, förtjänar Du inte att bli misshandlad.
  Om Du beslutar Dig för att stanna kvar hos Din partner och försöker lösa problemen, sök utomstående hjälp.
  Dock inte gemensamma samtal, då dessa innebär en stor fara för Dig.
  Samtala med en rådgivare som inte lägger skulden för misshandeln på Dig, och som sätter Din säkerhet främst.

  - Kontakta kvinnojouren, sjukvården eller socialtjänsten för rådgivning
  - Förbered en säkerhetsplan
  - Ta reda på om det finns vapen i bostaden
  - Planera vad Du ska göra och vart Du ska ta vägen vid fara. Berätta för barnen (om de är tillräckligt gamla för att förstå) om planeringen och vad de ska göra. Barnen är väl medvetna om att Du misshandlas.
  - Göm extra nycklar på en säker plats
  - Göm alltid extra pengar för oväntade utgifter i samband med att Du lämnar hemmet
  - Ha alltid en lista med viktiga telefonnummer gömd tillsammans med pengarna
  - Ha alltid ett överenskommet ”kodord” med personer Du litar på och som Du kan använda vid telefonsamtal då Du är i fara
  - Meddela personer i förväg och tala om att Du kommer. De kan då hålla utkik efter Dig

   
 • Spara pengar

  Spara så mycket pengar Du kan på ett bankkonto, som endast är i Ditt namn.
  Förvara kontouppgifterna på en plats som Din partner inte känner till.
  Spara av matpengarna eller andra pengar om Du inte har en egen inkomst.
  Vetskapen om att Du har lagt undan pengar, minskar Din rädsla.

   
 • Graviditet

  Se till att inte bli gravid om Du tycker att relationen inte är bra.
  Försäkra Dig om att preventivmedlet fungerar.
  Din partner kommer kanske att misshandla Dig än värre under graviditeten och efter förlossningen.
  Det är ganska vanligt och känt.
  En graviditet kan också göra det svårare för Dig att lämna förhållandet.
  Om Du trots allt ändå blir gravid, tala med en rådgivare om Dina valmöjligheter.
  Du kan även följa de andra överlevnadsråden.

   
 • Hemligheter är till skada

  Skäms inte för att diskutera Dina problem med personer som anser att misshandel är oacceptabelt.
  Du behöver allt stöd Du kan få.
  Det finns fortfarande många människor som felaktigt tror att det är ok för en man att misshandla sin partner, och att det är hennes eget fel att hon blir misshandlad.
  Välj noga de personer Du talar med.

   
 • Mannen är ansvarig för sina handlingar

  Kom ihåg att hans handlingar inte är Ditt ansvar!
  Skäms inte för att berätta för någon att han misshandlar Dig.
  Det är inte Ditt fel.
  Om han misshandlar Dig, är det han som har problem.
  Förmå honom att söka hjälp.
  Om han inte anser att han behöver hjälp, innebär det att han inte vill förändra Er relation.
  Han vill behålla makten och kontrollen över Dig.

   
 • Ställ upp för Dig själv

  Om misshandeln nyligen har börjat i Ert förhållande, tala om för Din partner att Du har rättigheter och inte kommer att acceptera att han misshandlar Dig.
  Om det är möjligt, berätta för hans, såväl som för Din egen familj om misshandeln.
  Försök få dem att tala med honom om att hans uppförande inte är acceptabelt.

   
 • Var försiktig!

  Om Din partner är van att få sin vilja fram, och Du tidigare inte har protesterat, kommer han kanske att misshandla Dig än värre, om Du försöker att förändra situationen.
  Är Du rädd att detta kommer att hända, sök stöd av Din familj eller en rådgivare innan Du tar ställning.
  Försök inte att förändra när Du är ensam med honom.
  Se till att ha en tillflyktsort om Du skulle behöva det.
  Var beredd att ta steget och lämna Din partner för att bli fri från misshandel.
  Ta kontroll över Ditt eget liv.

   
 • Självmord är inte lösningen

  Det är normalt att känna sig deprimerad under de förhållanden Du lever under.
  Många kvinnor tror att självmord är den enda lösningen.
  Att ta livet av sig kan tyckas vara den bästa flyktmöjligheten.
  Det är det inte.
  Om Du har självmordstankar, är det oftast resultatet av att Du tror på Din partners nedvärderingar av Dig, förnekar Din egen ilska gentemot honom och vänder den mot Dig själv.
  Det finns andra möjligheter.
  Det finns kvinnojourer, stödtelefonlinjer, andra människor som vill hjälpa Dig.
  Du har all rätt att vara arg över Din situation.
  Använd Din vrede till att börja ta hand om Dig själv.
  Tillit till Dig själv är viktigt för att Du ska känna Dig nöjd med Dig själv.
  Bejaka Dina känslor och Din rädsla.
  Beröm Dig själv för det Du gör bra.
  Ha tilltro till Din egen framtid.
  Du kan lära av Dina erfarenheter.
  Du kan ta kontrollen över Ditt eget liv och därmed förändra det.

   
 • Undvik tabletter, alkohol och droger

  En del kvinnor får utskrivet mediciner med lugnande inverkan.
  Andra försöker fly smärta och ångest genom att dricka för mycket alkohol eller inta droger. Detta hjälper inte i långa loppet.
  Du förblir hjälplös, därför att Du inte kan tänka klart.
  Du förlorar energi som Du kan använda till att göra något konstruktivt för att hjälpa Dig själv.

   
 • Se till att få en yrkesutbildning

  Om Du har en yrkesutbildning är det lättare att vara oberoende.
  Om Du behöver förkovra Dig eller fräscha upp den utbildning Du redan har, gör det så snart som möjligt.
  Även om Du inte kan få ett arbete med lön, ställ upp på något frivilligt arbete.
  Det kan hjälpa Dig att utveckla färdigheter och Du kommer också i kontakt med andra människor, vilket kan bryta Din isolering.

  STÄLL UPP FÖR DIG SJÄLV !!!