Kvinnojouren Nike kan erbjuda:
  • Hjälp till självhjälp
  • Samtal som lyssnande medmänniska.
  • Akut skyddat boende för kvinnor och deras barn.
  • Stöd vid kontakter med läkare, polis, advokat och andra myndigheter.
  • Stöd vid rättegång.

Kvinnojouren Nike har tystnadsplikt och för inga register.

Om du blir utsatt för våld:

  • Tala med någon du har förtroende för.
  • Skriv dagbok.
  • Dokumentera skadorna hos läkare.
  • Ring kvinnojouren eller Socialtjänsten.
  • Gör en polisanmälan.